(Boeken staan op volgorde van datum publicatie, nieuwste eerst)

Het zen onderricht over het onmiddellijk ontwaken

Ch’an meester Hui Hai  (Oorspronkelijke Engelse vertaling John Blofeld)

Een complete vertaling van ch’an meester Hui Hai’s eigen shastra, de Tun Wu Ju Tao Yao Mên Lun (Een verhandeling over de fundamentele poort naar de Waarheid door middel van onmiddellijk ontwaken) en de aantekeningen van Tsung Ching. Deze twee belangrijke zen teksten zijn al eeuwenlang voor veel mensen een inspiratiebron en zijn tot op de dag van vandaag nog steeds actueel. Lees meer..

Postume Aantekeningen

Wei Wu Wei

De diepzinnige aantekeningen in dit boek gaan over wie we zijn, over ruimte tijd en over de illusionaire wereld waarin wij al dan niet ‘leven’. Wei Wu Wei leidt ons langs oude ch’an meesters en verklaart hun woorden in duidelijke en moderne taal. Lees meer…

Meditaties op de Ziel

Geselecteerde brieven van Marsilio Ficino

Marsilio Ficino

Deze brieven tussen Ficino en enkele van de meest invloedrijke figuren in de Europese geschiedenis, zoals Paus Sixtus IV en Lorenzo en Cosimo de‘Medici, bestrijkt het grootste bereik aan onderwerpen, vermengd met filosofie en humor, compassie en advies. Lees meer….

Zeven Upanişads (Bhasya)

Met uitleg door Śrī Śaṅkarācārya

Dit boek geeft de Nederlandse vertaling van de Iśa, Kena, Katha, Aitareya, Māṇḍūkya, Muṇḍaka en de Praşna Upaniṣads, tesamen met het commentaar van Śaṅkara waarin hij betekenis van elk woord en elk zinsnede stapsgewijs uitlegt. lees meer……    

Oorspronkelijke Volmaaktheid

Vairochana’s vijf vroege vertalingen

Keith Dowman

Deze vijf teksten, in de 8e eeuw uit het Sanskriet vertaald door de Tibetaanse monnik Vairochana, worden beschouwd als de eerste overdracht van ati-dzogchen in Tibet. Ze vormen de basis en de essentie van dzogchen in Tibet. lees meer ……  

 

Śaṅkara’s Vedānta 

Vijftien werken over zelfkennis en non-dualiteit

Śrī Śaṅkarācārya

Dit boek omvat de Sanskriet tekst en de Nederlandse vertaling met toelichtingen van vijftien werken over de leer van Advaita Vedānta of non-dualiteit van Śri Śaṅkara. Lees meer…..

Bhagavad Gītā Bhāşya

Een uitleg van de Bhagavad Gītā Śrī Śaṅkarācārya In deze uitgave van Bhagavad Gītā wordt de diepere spirituele betekenis van de dialoog tussen Arjuna en Śrī Kṛṣṇa, met als doel het menselijk lijden te overstijgen, door Śaṅkara nader uitgelegd. Lees meer …  

Al het andere is onvrijheid

Leven zonder van alles te willen

Wei Wu Wei

Zolang als we achter ons ego aanrennen en we ons zelf zien als subject en de wereld als werkelijk bestaande objecten, zijn we onvrij en gevangen in onze eigen illusies. We denken slechts dat we vrij zijn en vrije keuzes kunnen maken, maar is dat zo? Lees meer …..

Ons wonderbaarlijke bewustzijn

Over onze oorspronkelijke staat die zuivere volmaakte aanwezigheid is

Ons bewustzijn is wonderbaarlijk. Aan de ene kant zorgt het voor geluk en lijden in deze wereld en aan de andere kant is het de poort naar bevrijding en ongekend geluk. In dit boek wordt aan de hand van een oude Tibetaanse ati-yoga tekst verteld waarom. Lees meer ……   

Vivekacūḍāmaṇi

Het Kroonjuweel van onderscheidingsvermogen

Śrī Śaṅkarācārya

Śrī Śaṅkara een van de grootste leraren in de Advaita Vedānta, legt in dit boek stap voor stap uit dat ideeën over de eigen individualiteit en die over de wereld op misleiding berusten en geeft aan hoe men zich van deze illusie kan bevrijden. Lees meer……

Tao is Tao

De wereld, het ego en de Weg
 
Jos Slabbert
 
Dit boek is een oefenweg voor het ontwikkelen van een volledig andere kijk op de wereld, een zelf-transformatie, die leidt tot vrede en vrijheid.  Lees meer …… 

Vingers die in de richting van de maan wijzen

Overpeinzingen van een pelgrim op de Weg

Wei Wu Wei

In 60 overpeinzingen behandelt Wei Wu Wei onderwerpen als ruimte en de vierde dimensie van tijd, het tijdloos zijn van het nu, hoe de realiteit zich aan ons manifesteert, fysica, metafysica en de grillen van het ego.  Lees meer ……

 

De Ultieme Bron

Een vertaling van een Tibetaanse ati-yoga tekst uit de 9e eeuw, over het volkomen zuiver zijn van de eigen geest, en hoe onze geest en bewustzijn onze wereld creëren. Deze tekst is een van de basisteksten van ati-dzogchen. De vertaling wordt aangevuld met een praktisch advies van de Tibetaanse meester Longchen Rabjampa (1308-1363) over hoe de ideeën uit deze tekst in ons moderne leven kunnen worden geïntegreerd.  Lees meer……

Onze wereld als illusie

Over de bron van bestaan en de natuur van de verschijnselen
 
Longchen Rabjampa (Longchenpa)
 
Onze eigen geest is verward en ziet niet hoe de wereld werkelijk bestaat, namelijk als een illusie. Tegelijkertijd is onze geest en de wereld om ons heen altijd zuiver en volmaakt geweest, alleen ervaren wij dat niet zo. Lees meer…… 

De weg van het Bamboe

De shakuhachi en de beoefening van zen

Sjon van der Tol
 
De shakuhachi was het instrument van rondtrekkende zen bedelmonniken in Japan. Ze speelden op deze bamboefluit als vorm van zen-meditatie, die tegenwoordig sui-zen, ofwel ‘zen-blazen’, wordt genoemd. Lees meer ……