Zeven Upanişads (Bhāṣya)

Met uitleg door Śrī Śaṅkarācārya

Uit meer dan honderd Upaniṣads heeft Śaṅkara elf Upaniṣads, die hij kennelijk als de voornaamste beschouwde, van uitleg voorzien. In dit boek zijn de vertalingen van zeven hiervan, de Iśa, Kena, Katha, Aitareya, Māṇḍūkya, Muṇḍaka en Praşna Upaniṣads, opgenomen. De Nederlandse vertaling van deze tot één boek samengebrachte zeven Upaniṣads is ontleend aan de zeven losse vertalingen van de Sanskrit studiegroepen van de School voor Filosofie te Amsterdam, in het kader van de studie van het Sanskrit en van de Advaita-Vedānta filosofie in de jaren 1990-2008. De brontekst van die vertalingen is: Eight Upanişads, volume 1 and 2, with the commentary of Śaṅkarācārya, vertaald door Swami Gambhirananda.

Voor de hen die de Vedānta en de Upaniṣads bestuderen, is de uitleg van Śaṅkara van zeer grote waarde. De betekenis van elk woord en elk zinsnede wordt stapsgewijs uitgelegd met mogelijke alternatieven en wordt daarnaast de wijsheid die ze inhouden uitvoerig besproken. Dit alles draagt bij tot een goed begrip van de wijsheid die in deze Upaniṣads is verwoord. Boek bestellen


Auteur: Śrī Śaṅkarācārya
Nederlandse vertaling: Sanskriet studiegroepen van de School voor Filosofie
Samenstelling: Ferit Arav
ISBN: 9789464654714
Omvang: 320 pagina’s
Uitvoering: Paperback
Prijs: €20,98