Al het andere is onvrijheid

Leven zonder van alles te willen

Vierendertig essays, gedichten en dialogen, gebaseerd op taoïstische en boeddhistische inzichten, vormen een gids voor, wat de auteur noemt, ‘leven zonder van alles te willen’.
Zolang wij ons zelf als subject zien en de wereld als object zijn we onvrij, gebonden aan het lijden op deze wereld. Aan de hand van het eeuwenoude inzicht dat onze pogingen onze werkelijke natuur te begrijpen zinloos zijn, legt Wei Wu Wei ons het waarom uit en toont ons zo de werkelijke natuur van ons bestaan.

Wei Wu Wei zegt:

Zolang we ons identificeren met een object, is dit onvrijheid.

Al het onderricht van alle Meesters in alle scholen die bevrijding onderwijzen is gebaseerd op pogingen het pseudo-individu door middel van kennis, beoefening en kunstgrepen te bevrijden uit de ketenen van de wil, want wanneer deze worden verbroken, is er geen onvrijheid meer.

Tao, de wegloze Weg, heeft een poortloze Poort die op denkbeeldige wijze het fenomenale en het noumenale, samsara en nirwana, scheidt en verenigt. Het is een open vluchtweg uit de eenzame opsluiting in de kerker van de eigen individualiteit. Het is de weg van het opnieuw hervinden in dit-wat-we-zijn en het is zuiver zoals-alles-is.

Boek Bestellen

Over Wei Wu Wei

Tussen 1958 en 1974 verscheen er een serie boeken van de mysterieuze Wei Wu Wei, die samen met Paul Reps, Alan Watts en Philip Kapleau, een van de eerste en serieuze vertolkers van het boeddhisme was. Lange tijd was onbekend wie achter dit synoniem schuilging. Wei Wu Wei de welgestelde Ierse aristocraat Terrence Gray, hoog opgeleid aan de Universiteit van Oxford en een autoriteit op het gebied van wijnen en racepaarden. In de jaren dertig van de vorige eeuw was hij een bekende theaterproducer en schrijver van experimenteel dans­theater en drama.

In 1933 verliet hij plotseling de theaterwereld, richtte hij zijn aandacht op metafysica en filosofie en ging rondreizen in Azië. Uiteindelijk streek hij, met zijn toenmalige tweede echtgeno­te, de Georgische prinses Natalie Margaret Imeretinsky, neer in Monaco en begon onder het pseudoniem Wei Wu Wei te schrijven. Wei Wu Wei stierf in 1986 op 91-jarige leeftijd.


Al het andere is onvrijheid
Auteur: Wei Wu Wei
ISBN: 9789464359350
Omvang: 128 pagina’s
Uitvoering: Paperback
Prijs: €14,95