Oorspronkelijke Volmaaktheid

Keith Dowman

De vijf vroege en oorspronkelijke ati-dzogchen teksten, poëtisch en rijk aan metaforen, vormen de basis van dzogchen, de voornaamste beoefening in de nyingma school binnen het Tibetaans boeddhisme. Vairochana, een meester en vertaler uit de eerste generatie Tibetaanse boeddhisten, smokkelde ze in de achtste eeuw Tibet binnen. Ze waren met inkt, gemaakt van geitenmelk, geschreven op wit zijde en werden weer zichtbaar toen het zijde werd verwarmd.

Deze teksten tonen een waarheid die zowel eenvoudig als uitermate diepzinnig is: alles wat leeft en bestaat is al van nature volmaakt, alles is zoals het is. Ze tonen de gevaren van meditatie en van een spiritueel pad, het zinloze van ascese, het leeg zijn van rituelen en de valkuilen van morele zelfdiscipline en laat de kracht zien van niet-handelen, niet-streven en niet-meditatie, het padloze pad van ati-dzogchen. Keith Dowman vertelt niet alleen over de historische achtergrond van deze teksten, maar neemt vooral, in zijn sprankelende vertaling en commentaar, de lezer mee langs oude en fundamentele inzichten in de uiteindelijke realiteit van onze wereld.

Uit het boek: “Men kan de natuur van dzogchen, de Grote Volmaaktheid, misschien het beste begrijpen als zijnde de essentie van alle niet-dualistische mystieke verlangens. (…) Tegenwoordig verenigt ze in zich wetenschap en humanisme, zoals ze ooit sjamanisme en theïsme in zich verenigde. Door dogma’s en doctrines uit de weg te gaan, overstijgt zij religie. Zij overtreft yoga en meditatie door het verwerpen van technieken. Door identificatie met onze eigen inherente natuur overstijgt zij, zowel in wetenschap als in kunst, de creativiteit van het menselijke verstand.”

Uit het voorwoord door Bhakha Tulku Pema Rigdzin: “Dit was het onderricht dat onze lama’s Dudjom Rinpoché en Kanjur Rinpoché in hun dzogchen mandala in Darjeeling in India, hebben gegeven en waar ik voor het eerst Keith Dowman, de voortreffelijke vertaler van deze teksten, heb ontmoet. Mijn hoop is dat veel mensen deze teksten zullen lezen, zich bewust worden van hun essentiële boodschap, spontaan een realisatie van ati-dzogchen bereiken en zich voegen bij degenen die deze ultieme waarheid hebben gerealiseerd, maar altijd anoniem zijn gebleven.”
Boek Bestellen


Oorspronkelijke Volmaaktheid
Vairochana’s vijf vroege vertalingen
Vertaling en commentaar: Keith Dowman
Omvang: 172 pag.
Uitvoering: Paperback
ISBN: 9789464651591
Prijs: € 18,50