Bhagavad Gītā (bhāşya)

Een uitleg van de Bhagavad Gītā door Srī Śaṅkaracārya

De Bhagavad Gītā, een onderdeel van de grote epos Mahābhārata, is een belangrijke hoeksteen van de Indiase beschaving. De Gītā verwoordt de dialoog tussen de Pandava prins Arjuna en zijn gids en wagenmenner Śrī Kṛṣṇa aan het begin van de grote strijd tussen Arjuna en zijn verwanten. De inhoud van deze dialoog weerspiegelt op herkenbare wijze het geworstel van de mens in het dagelijkse leven in al zijn aspecten zoals vertwijfeling, verlangen, verdriet en vreugde. Tevens zijn er aanwijzingen in dit werk te vinden om onwetendheid, de oorzaak van het menselijk lijden, te overstijgen.

Bij vele spirituele stromingen over de gehele wereld wordt dit werk als van grote waarde beschouwd voor hen die op zoek zijn naar kennis over de betekenis van het menselijk bestaan.

Deze vertaling van de Gītā is verrijkt door het commentaar (bhāşya) van Śaṅkara, de grondlegger van Advaita Vedānta, waardoor de diepe spirituele betekenis van de verzen beter herkenbaar worden.

Śaṅkara zelf zegt hierover: “Deze beroemde Gītā Śastra is een samenvatting van de hoofdzaken van de gehele Vedische leer en zijn betekenis is moeilijk te begrijpen. Voor het verkrijgen van een heldere kijk op zijn lering is het door verschillende commentatoren woord voor woord en zin voor zin uitgelegd en zijn betekenis is op kritische wijze onderzocht. Desondanks bemerkte ik dat De Gītā verschillende en voor de leek nogal tegenstrijdige leringen lijkt te bevatten. Daarom stel ik voor om een korte uitleg te schrijven met het doel zijn precieze betekenis vast te stellen.”

De uitleg van Śaṅkara levert als het ware de context waar de verzen deel van uitmaken en waarin ze met elkaar vloeiend verbonden worden, leidend tot een volmaakt geheel. Dit alles draagt bij tot een goed begrip van de wijsheid die in de Bhagavad Gītā is geopenbaard. Boek Bestellen


Bhagavad Gītā (bhāşya)
Auteur: Srī Śaṅkaracārya
Nederlandse vertaling: Sanskriet studiegroepen van de Stichting School voor Filosofie, Amsterdam
Samenstelling: Ferit Arav
ISBN: 9789464481334
Omvang: 356 pag.
Uitvoering: Paperback
Prijs: €24.50