Zo juist verschenen:

Het zen onderricht over het onmiddellijk ontwaken

Ch’an meester Hui Hai

Oorspronkelijke Engelse vertaling John Blofeld

Een complete vertaling van ch’an meester Hui Hai’s eigen shastra, de Tun Wu Ju Tao Yao Mên Lun (Een verhandeling over de fundamentele poort naar de Waarheid door middel van onmiddellijk ontwaken) en de aantekeningen van Tsung Ching. Deze twee belangrijke zen teksten zijn al eeuwenlang voor veel mensen een inspiratiebron en zijn tot op de dag van vandaag nog steeds actueel. Lees meer…


De uitgeverij Ka.Dag is een kleine non-profit uitgeverij en bestaat sinds 2017.

Het doel van de uitgeverij is om boeken uit te geven met onderwerpen die zich al dan niet bevinden in de periferie van het geïnstitutionaliseerde religies (met name ch’an, zen, advaita vedanta, ati-dzogchen,taoisme, filosofie) , maar daar nog wel deel van uitmaken. Binnen veel religies vinden, ver weg van de dogmatische leer en het strak georganiseerd instituut, de mooiste dingen plaats.

Het gaat niet om verkoopcijfers, maar om de ideeën in deze boeken voor iedereen beschikbaar te maken, ongeacht of iedereen nu twee lezers zijn of duizend.

Ka.dag is een vrije uitgeverij, niet gebonden aan een bepaald boeddhistisch instituut, bepaalde westerse filosofie en is niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De inhoud van de boeken is belangrijker dan het verkoopsucces, immers  The best book is not a bestseller.